DBL NITRO REG, 3/8"B-SO-W/CHK 160:160:3000 (TAPRITE)

Item No. 03C09014

Specifications

Inlet
Nitrogen Nut & Nipple
Outlet
3/8" Barb Shutoff w/ Check
Reg Type
Primary Nitrogen

Reviews (0)

There are no reviews yet.

DBL NITRO REG, 3/8"B-SO-W/CHK 160:160:3000 (TAPRITE)

Item No. 03C09014

Specifications

Inlet
Nitrogen Nut & Nipple
Outlet
3/8" Barb Shutoff w/ Check
Reg Type
Primary Nitrogen

Reviews (0)

There are no reviews yet.